Lysonox Enzy4Clean

Gotov tiksotropski deterdžent u vidu penastog gela, sa novom generacijom multienzimske formule, za primenu pre tretmana i čišćenje medicinskih i hirurških instrumenata odmah nakon njihove upotrebe, kako bi se izbeglo fiksiranje organskih ostataka. Nova generacija enzimskih kompleksa koristi četiri vrste posebnih enzima (proteaze, lipaze, amilaze i mananaze) koji mogu da razlože proteinske, lipidne i ugljeno-hidratne komponente organskih ostataka na hirurškim sredstvima.

Dejstvo nejonskih surfaktantskih agenasa sadržanih u proizvodu upotpunjuje efekat i uklanja svaku vrstu ostatka. Sa svojim bakteriostatskim i fungistatskim svojstvima, stalna upotreba Lysonox Enzy4Clean doprinosi uspešnom izvršenju svake naredne faze reprocesiranja i u isto vreme, te sprečava sve faktore koji doprinose koroziji hirurških sredstava.

Posebne odlike:

  •          Bez CMR supstanci (klasifikovane kao kancerogene, mutagene i štetne za reprodukciju)
  •           Odlična kompatibilnost materijala
  •           Ne sadrže oksidišuće supstance
  •           Neutralna pH vrednost
  •           Ne sadrži CLP nalepnice