Pomoćna sredstva za pakovanje

Pomoćna sredstva za pakovanje ne predstavljaju oblik pakovanja materijala za sterilizaciju, već potpomažu da spakovani materijali zadrže svojstva i karakteristike u toku sterilizacije, transporta i skladištenja. Olakšavaju manipulisanje sa materijalima, obezbeđuju zatvaranje sistema primarnog pakovanja (lepilice), štite primarno pakovanje od samih materijala koji se pakuju (zaštitne kapice za oštre predmete), sprečavaju otvaranje materijala (lepljive trake) i sl.

Lepljive trake – Uloga lepljivih traka jeste da osigura listove papira od otvaranja. Postoje trake se i bez idikatora na njima. Traka je napravljena od krep materijala koji ima karakteristike da se tokom sterilizacije širi, a na taj način se sprečava pucanje pakovanja. Traka treba imati dobar kvalitet lepljenja, jačinu, da ne ostavlja ostatke nakon uklanjanja.

Lepljive trake za sterilizaciju

Lepljive trake sa indikatorom – indikator je pre sterilizacije bele boje (ili neke druge boje u zavisnosti za koju vrstu sterilizacije je traka namenjena – para, EO i sl).  Nakon procesa sterilizacije indikatori moraju jasno promeniti boju. Indikator nije pokazatelj sterilnosti, već nam govori o tome da je materijal prošao ciklus sterilizacije.

Sterilizacione korpe – Namenjene su za pakovanje setova instrumenata. Daju mogućnost formiranja određenog rasporeda seta koji se u toku transporta neće oštetiti. Postoje u više dimenzija, a njihova veličina je zasnovana na osnovu sterilizacione jedinice (30 x 30 x 60cm). To omogućava lakši pristup u komoru sterilizatora, u mašinu za pranje instrumenata.

Postoje i sterilizacione korpe koje obezbeđuju zaštitu manjim primarnim paketima prilikom rukovanja (u toku sterilizacije i transporta). Bazirane su na osnovu jedinice sterilizacije. Lakše je skalištenje materijala, kako unutar komore autoklava, tako i nakon ciklusa sterilizacije.

CBM Baskets

Zaštita za instrumente – Preporučuje se kod pojedinačnih pakovanja instrumenata u folije čiji su vrhovi oštri. U tu svrhu se koriste tzv. kapice, čija je uloga da spreče oštećenja primarnog pakovanja koja mogu biti prouzrokovana oštrim vrhovima.

Zaštita od prašine – Uloga je da štiti primarno pakovanje, tj. pruža dodatnu zaštitu. Postavlja se kada se materijal ohladi, a najdalje 30 min. nakon sterilizacije.