Kontrola pakovanja

Kontrola pakovanja
Test
Kada je set spakovan

Kada je set već upakovan, mi ne možemo sa sigurnošću znati da li smo ga ispravno spakovali. Postupak ispravnog pakovanja materijala je od velike važnosti, jer pruža garanciju u smislu kvaliteta sterilizacije i očuvanja sterilnosti u toku skladištenja materijala. Kao što je već napomenuto, materijal ne treba biti suviše „zategnuto spakovan“- papir ili lepljiva traka može pući u toku ciklusa sterilizacije. To ćemo lako utvrditi po tenzionoj snazi samog materijala (materijal spakovan na ovaj način odaje utisak da će papir ili traka pri manjem pritisku pući). Ukoliko sa tako spakovan materijal stavi u komoru sterilizatora, on puca usled dejstva pritiska jer nema mogućnost širenja. To je ujedno i najbolji pokazatelj neadekvatno spakovanog materijala.
Međutim, materijal koji je labavo spakovan prolazi ciklus sterilizacije i kao takav može se dalje distribuirati? Svakako da ne može, jer u tom slučaju pakovanje, tj. materijal ne ispunjava kriterijume mikrobne barijere. Edukovano osoblje koje radi u centralnim sterilizacijama zna da prepozna labavo spakovan materijal, tj. neće ga dalje distribuirati. Ni jedan, ni drugi slučaj kontrole nisu preporučljivi jer se odražavaju na finansijsko stanje ustanove (povećavaju se troškovi).

Zbog toga se treba raditi na poboljšanju kvaliteta pakovanja, tj. načina pakovanja. Svaka osoba koja radi na pakovanju materijala može testirati svoje sposobnosti, a samim tim i poboljšati kvalitet rada. Kako?

Test koji se koristi u ovu svrhu je jednostavan:

* uzeti dva lista papira (zaštitno pakovanje i primarno pakovanje).


* staviti praznu rešetku za instrumente na listove papira (na način koji je opisan u tehnikama pakovanja). Na dno rešetke staviti netkani papir ,čije su ivice izdignute u odnosu na ivice rešetke. Ukoliko je papir prevelik, presaviti ga onoliko puta koliko je potrebno.


* sipati u rešetku oko 500ml. vode.


* pristupiti uobičajenoj tehnici pakovanja (dijagonalno ili paralelno).

Kada je set spakovan,podići ga i okretati ga:

* po svojoj dužini, od sebe, po tri puta


* po svojoj dužini, ka sebi, po tri puta


* po svojoj širini, od sebe, po tri puta


* po svojoj širini, ka sebi, po tri puta


Ukoliko ne dođe do prosipanja vode van paketa ili pojave kapljica vode na unutrašnjoj strani zaštitnog pakovanja, možemo smatrati da je set ispravno spakovan, tj. da način pakovanja obezbeđuje mikrobnu barijeru