Nex D1 Dry

U klasi suvih hirurških sunđer-četki namenjenih za hirurško pranje ruku pre intervencije i  preoperativnu pripremu pacijenata, predstavljamo vam Nex D1 Dry, prestižan proizvod kompanije NEX Medical koji je kompatibilan sa svim deterđžentima i antisepticima koji se svakodnevno koriste u zdravstvenim ustanovama.

Istaknute prednosti ovog proizvoda poput gustih, mekih čekinja od polietilena koje pojačavaju mehaničko delovanje prilikom čišćenja kao i mekog sunđera sa druge strane proizvoda koji omogućava nežno čišćenje ruku i nadlaktica, čine Nex D1 Dry liderom u kategoriji savremenih rešenja moderne predhirurške prakse.

Ergonomski dizajn četke i pakovanja pruža veći komfor i efikasnost pri svakom korišćenju.

Napravljena je da zaštiti i najosetljiviju kožu od iritacija, testovi kojim je to potvrđeno:

  • Test hemolize (ISO 10993-4:2008)
  • Ispitivanje citotoksičnosti (ISO 10993-5:2009)
  • Ispitivanje iritacije kože (ISO 10993-10:2002 / Amd 1:2006)