Vizija, misija i ciljevi

Garancija kvaliteta

Naša misija je poboljšanje kvaliteta života počevši od klijenata, medicinskog osoblja, pa do krajnjih korisnika, pacijenata.

Osnovni cilj naše kompanije je podizanje nivoa celokupnog procesa sterilizacije u svim zdravstvenim centrima, bolnicama i domovima zdravlja, kako u javnom tako i u privatnom sektoru u Srbiji i u regionu.

Ostvarenje cilja moguće je samo kroz kontinuirano prenošenje znanja, koja su stečena kako na konferencijama u zemlji i inostranstvu, tako i u zastupničkim kućama naših partnera, zaposlenima u centralnim sterilizacijama, i ostalim sektorima koji imaju dodira i veza sa procesima dezinfekcije i sterilizacije.

DND Commerce ima odgovornost i obavezu za neprekidno praćenje protokola i noviteta vezanih za sterilizaciju, jer je upravo uvođenje standarda i protokola u procesima sterilizacije, kao i sama sterilizacija osnovna delatnost kompanije. Fleksibilnošću i širokim opsegom proizvoda spremni smo da odgovorimo na zahtev krajnjeg korisnika, što nas čini jedinstvenim i prepoznatljivim na tržištu.