PAKOVNI MATERIJAL ZA STERILIZACIJU

Ultra rolne i kese za sterilizaciju

Kese i rolne za sterilizaciju ULTRA® su novi tip SBS* sistema, koji će izvršiti preokret u procedurama i performansama pakovanja.

SPS
SPS

BOP kese i rolne

Paleta BOP omogućava eliminaciju troškova dodatnog tretmana, umanjuje rizik infekcije poboljšavajući komfor upotrebe, a naročito sigurnost pacijenta.

INTEGRApak sistem

Uz primenu INTEGRApak sistema, rizik od neispravno upakovanih tacni ili cepanja pakovanja postaje prošlost.

SPS