Close
Pakovni materijal
Pakovni materijal za sterilizaciju

Amcor Company

je globalni lider u proizvodnji pakovnog materijala za sterilizaciju

Pakovni materijal za sterilizaciju

2001 s.r.l.

je vodeći Evropski proizvođač inovativnih rešenja u oblasti upravljanja medicinskim otpadom

Pakovni materijal za sterilizaciju

CBM Company

je vodeća italijanska kompanija za proizvodnju stonih sterilizatora manjih kapaciteta

Pakovni materijal za sterilizaciju

Printex Company

je italijanska kompanija i jedna od vodećih u svetu u proizvodnji aparata za markiranje i nalepnica sa indikatorima za obeležavanje setova za sterilizaciju.

Pakovni materijal za sterilizaciju

Steelco company

je jedna od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju aparata za sterilizaciju, pranje i dezinfekciju instrumenata, noćnih posuda i sistema za reprocesiranje endoskopa.

Pakovni materijal za sterilizaciju

Sterimed Company

je svetski lider u rešenjima za pakovanje medicinskih sredstava, i to svih vrsta papira za pakovanje za sterilizaciju

Pakovni materijal za sterilizaciju

Adranox Company

stavlja akcenat na inovaciju u svetu dezinfekcije, reprocesiranja i kontrole bolničkih infekcija

Pakovni materijal za sterilizaciju

Gandus Company

je lider u proizvodnji lepilica za zatvaranje folija svih vrsta.

Pakovni materijal za sterilizaciju

Avanos Company

je kompanija sa velikim brojem inovativnih medicinskih uređaja.

Pakovni materijal za sterilizaciju

Nex Medical company

je poznata po proizvodnji savremenih rešenja za dezinfekciju kože