VISA “Bowie & Dick” test

Prvi jednostavan mali test prodornosti pare za sterilizator. Visa test ima sertifikat 11140-1&4 usklađenosti je EN ISO, izdat od strane nezavisne organizacije. Visa daje novu priliku da koristi dnevni test penetracija pare. Fizičkohemijski pokazatelj koji se koristi za VISA dolazi iz jedinstvene i inovativne tehnologije. Pri tome, test list se nalazi u “sendviču” u dva sloja laminata, pokazuje ograničenja penetracije pare prema EN 11140-4. Uklanjanje gomile papira poboljšava ograničenja koja se odnose na odlaganje otpada.

Lako skladištenje: kompaktan, kutija od 30 B & D “Visa ” nije veća od kutije šibica.

Karakteristike:

  • Bezolovno mastilo
  • Promena boje: roze do zelena
  • Reproduktivnost i stabilnost mastila nakon sterilizacije: stabilnost mastila nekoliko godina
  • “Blotter”papir listovi smešteni između dva sloja laminata Uklanjanje “papira” za pakovanje paketa.
  • Ekspozicija minimalni uslovi: 134 ° C zasićene pare za 3.30 minuta,121 ° C zasićene pare za 15 minuta.