Bowie & Dick test

Bowie-Dick test paketi dizajnirani su kao metod za dnevno praćenje rada predvakumskih parnih sterilizatora.Test paket se stavlja u sterilizator u deo koji je najteže sterilisati i pokreće se ciklus u trajanju od 3,5 minuta na temperaturi od 134° C. Test paket se sastoji od nekoliko upijajućih papira i testera umotanog u krep papir. Ispravno, postavljen test paket simulira otpornost Bowie-Dick test paketa.

Bowie & Dick test izvodi se svakodnevno, pre prvog punjenja uređaja, to se smatra rutinskom kontrolom.

Nakon završenog Bowie & Dick  testa, sledi očitavanje istog. Potrebno je utvrditi da li je test bio uspešan. Raspakuje se pakovanje sa Bowie & Dick testom, očitava se rezultat i popunjavaju se svi traženi podaci koji se nalaze na poleđini testa.

Ako u komori sterilizatora nema merljivih količina vazduha nakon izvlačenja vakuma, para će prodreti u sredinu test paketa i indikator će poprimiti ujednačenu crnu boju. Ako je prisutna mala količina vazduha, dovoljna da izazove pad temperature od dva stepena u Bowie-Dick test paketu, vazduh će preći u sredinu test paketa i centar papira će poprimiti žutu, a ne ujednačeno crnu boju. Ako test pokazuje zadovoljavajuće rezultate, sterilizator se taj dan može pustiti u pogon.

Ispis trake Bowie & Dick  testa se čuva u protokolu sa čiste strane.