Automatsko reprocesiranje

Automatsko reprocesiranje - pranje i dezinfekcija

Dugogodišnjim istraživanjem i razvojom asortiman kompanije ADRANOX Medical and Biosafety Technologies upotpunjuju inovativni proizvodi u pogledu “čišćenja” sa primenom pri automatizovano reprocesiranju, koji poseduju istaknutu kompatibilnosti sa mnogim materijalima u saglasnosti sa međunarodno priznatim standardima.

Narandžastu liniju deterdženata, namenjenu za uređaje za pranje i dezinfekciju, kao i automatizovane mašine za reprocesiranje medicinskih sredstava, laboratorijskog stakla i instumenata, čine tri proizvoda:

  • Lysonox D1 – Srednje alkalni deterdžent
  • Lysonox N – Tečni agens sa neutrališućim i dejstvom čišćenja
  • Lysonox LA – Sredstvo za ispiranje, sušenje

Sredstva za noćne posude i posude za urin koja se koriste pri termičkoj dezinfekciji u uređajima za automatsko reprocesiranje:

  • Lysonox BP Phase 1 – Koncentrovani tečni deterdžent
  • Lysonox SK Phase 2 – Deterdžent sekvestirajućeg / neutrališućeg dejstva