Lysonox SK Faza 2

Lysonox SK Faza 2 je tečni agens za ispiranje, neutrališućeg i sekvestirajućeg dejstva, za automatsko reprocesiranje noćnih posuda i posuda za urin. Poseduje veliku kompatibilnost sa različitim materijalima – bilo da su u pitanju staklene posude za urin, od nerđajući čelik ili plastike.

Proizvod je delotvoran pri uklanjanju taloga od kamenca i mrlja, ukoliko se pravilno koristi, izbegava se nagomilavanje otpada unutar sistema za pranje noćnih posuda, čime se produžava životni vek aparata.

Lysonox SK Faza 2 – može da se koristi sa svim vrstama uređaja za pranje i dezinfekciju na tržištu i sa svim vrstama tvrdoće vode. Na posletku, ispunjava sve zahteve zahvaljujući veoma korisnim opsegom koncentracije.

Posebna svojstva:

  • Neutrališuči i sekvestirajući agens
  • Visoko disperzivno dejstvo kalcijumovih soli
  • Eliminiše različite vrste otpada i ostataka
  • Velika mogućnost korišćenja na različitim koncentracijama, za zadovoljavanje svih operativnih potreba
  • Pogodna za sve stepene tvrdoće vode