INTEGRApak sistem

INTEGRApak sistem pruža više poboljšanja kao što su:

  • Ušteda vremena/smanjenje troškova

Ispitivanjem postojećih metoda pakovanja utvrđeno je da je uz primenu sistema pakovanja INTEGRApak moguće upakovati 4 različite tacne sa hirurškim instrumentima za isto vreme koje je iskusnom članu osoblja centralnog odeljenja za sterilizaciju (CSD) potrebno za dvostruko pakovanje jedne tacne primenom tradicionalne metode umotavanja dvostruko savijenim slojem (pakovanje u dva papira).

  • Smanjen rizik od mogućih grešaka pri pakovanju

Uz primenu INTEGRApak sistema, rizik od neispravno upakovanih tacni ili cepanja pakovanja postaje prošlost. INTEGRApak kese su dostupne u dve različite boje, plavoj za spoljašnju i zelenoj za unutrašnju kesu.

Korišćenje kesa u dve kontrastne boje omogućava otkrivanje rupa ili oštećenja na spoljašnjoj plavoj kesi pre upotrebe. Na svakoj INTEGRApak kesi odštampan je broj serije radi postizanja potpunog praćenja.

  • Svojstva mikrobne barijere prema standardu

INTEGRApak sistem pakovanja i zatvaranja omogućava osoblju centralnog odeljenja za sterilizaciju (CSD) da posebno kontroliše, prati i proverava fazu zatvaranja kese u okviru procesa regulisanjem različitih parametara, npr. temperature zatvaranja, vremena zatvaranja i pritiska prilikom zatvaranja.

  • Aseptično otvaranje INTEGRApak kese na mestu upotrebe

I unutrašnje i spoljašnje INTEGRApak kese imaju potpuno odvojivi var kese koji kliničkom osoblju omogućava lak pristup sadržaju ambalaže i, istovremeno, obezbeđuje sterilnu barijeru.

To pomaže u sprečavanju nastanka rizika od bolničkih infekcija.

  • Smanjeni troškovi procedure/povećana efikasnost

Skraćivanjem vremena potrebnog za pakovanje tacne sa hirurškim instrumentima, centralno odeljenje za sterilizaciju (CSD) je u mogućnosti da poveća produktivnost, kao i da smanji troškove procedure. S obzirom da su INTEGRApak kese namenjene za jednokratnu upotrebu i da se, kao takve, bacaju, potreba za bilo kakvim pranjem i održavanjem je postala prošlost.

INTEGRApak je savršeno rešenje shodno novim svetskim standardima:

1. Postavljanje unutrašnje INTEGRApak kese za lako smeštanje tacne sa instrumentima

2. Smeštanje upakovane tacne sa instrumentima u spoljašnju INTEGRApak kesu

3. Obrtno transferno postolje koje se koristi za okretanje i smeštanje otvorenog kraja napunjene INTEGRApak kese u deo za zatvaranje

4. Postavljanje otvorenog kraja INTEGRApak kese na mesto za zatvaranje

5. Kompletna tacna sa instrumentima koji su upakovani u spoljašnju i unutrašnju INTEGRApak kesu i zapečaćeni sada je spremna za sterilizaciju parom

INTEGRA – pakovanje