Printex sistem za obeležavanje

Printex set za obeležavanje omogućava praćenje paketa u centralnoj sterilizaciji.

Sastoji se od:

  • Aparata za markiranje
  • Nalepnica

Aparati za markiranje

Aparati za markiranje mogu biti sa dvorednim i trorednim štampanjem. Mogu da štampaju numeričke i alfanumeričke kodove.

Sa ovim aparatom, nalepnice se koriste brzo i lako. Zahvaljujući mehanizmu aparata za markiranje pisanje na nalepnicama može se podesiti prema sopstvenim potrebama.

Na nalepnicu mogu da se stave sledeće informacije:

  •  datum sterilizacije i datum isteka roka sterilnosti materijala
  •  LOT
  •  ime operatera
  •  naziv i vrsta proizvoda

Nalepnice

Nalepnice se mogu naći u sledečim dimenzijama: 26X16mm, 37X19mm, 29X28mm i 32x28mm. Mogu se personalizovati prema sopstvenim potrebama.

Posle otvaranja sterilnog pakovanja u operacionoj sali, nalepnice se odlepe i zalepe u knjigu pacijenta ili dokumenta vezana za operaciju.
Sadržaj nalepnice omogućava praćenje pacijenta preko serijskog broja – preko dokumentacije do odeljenja sterilizacije.

Sva pakovanja su označena klasom 1 indikatora prema EN ISO 11140-1 što omogućava da utvrdimo da li su pakovanja prošla proces sterilizacije i da možemo razlikovati ona koja nisu prošla proces sterilizacije.

  •  indikator proverava i klasifikuje da li su dobra sterilisana ili ne. Prema klasifikaciji indikatora ISO 11140-1.
  •  indikator pokazuje datum sterilizacije i datum isteka roka. Ako su dobra uskladištena u određenom vremenskom periodu za kasniju upotrebu, informacije o datumu su potrebne kako bi se klasifikovali sterilisani proizvodi po datumu isteka roka.
  • treba pažljivo pratiti informacije kao što su: broj uređaja, osoba koja je pakovala materijal, broj sterilizacije…  Ako se pojavi problem, ove informacije omogućavaju da se vidi tačno vreme kada se to desilo i precizno analiziraju status opreme i proces sterilizacije.