Lysonox Pulver AP

Dezinficijens, deterdžent i hladni hemijski sterilišući proizvod, koji razvijaći persirćetnu kiselinu omogućava visok nivo dezinfekcije hirurških instrumenata, opreme za endoskopiju i termolabilnih medicinskih sredstva.

Lysonox Pulver AP  zahvaljujući enzimskom kompleksu spada u deterdžente visokog učinka i sredstvo za primenu pre dezinfekcije hirurških instrumenata. Dok zahvaljujući razvijenoj persirćetnoj kiselini Lysonox Pulver AP ima čitav spektar dejstva, koji može da se koristi na osnovu koncentracije i potreba pri operaciji. Razvijen je omogućavajući Vam uštedu sredstava koja je potrebno izdvojiti za tri različita proizvoda koja se ovde nalaze u samo jednom.

Lysonox Pulver AP - deterdžent

Posebna svojstva:

  • 3 proizvoda u 1: deterdžent, sredstvo za primenu pre dezinfekcije i visok nivo dezinfekcije
  • Bez perborata
  • Enzimsko kompleksno jedinjenje
  • Nova generacija aktivnog kiseonika (Sistem aktivnog kiseonika)
  • Stabilnost razblaženog rastvora: 48-72 časa
  • Test trake za proveru % m/v koncentracije persirćetne kiseline
  • Brzo kontaktno vreme između 5 – 10 min (maks.)
  • Stabilnost skladištenog proizvoda (kada se ne koristi): 3 godine