Lysonox AP

Lysonox AP je tečni proizvod na bazi aktivirajuće persirćetne kiseline, za dezinfekciju visokog nivoa i hladnu hemijsku sterilizaciju termolabilnih medicinskih uređaja i endoskopa. Sastoji se iz baze i aktivatora koji se mešaju pri upotrebi proizvoda. Rezultujući rastvor poseduje odličnu kompatibilnost materijala, uključujući najosetljivije materijale (npr. optički sistemi). Uz to, u poređenju sa svim drugim proizvodima na tržištu, zahvaljujući svojoj specifičnoj i jedinstvenoj formulaciji, odlikuje se stabilnošću od 3 godine (nekorišćen proizvod), uključujući transport i pogodnosti pri skladištenju za sve korisnike ovog proizvoda.

Lysonox AP - dezinfekcija i sterilizacija medicinskih uređaja.

Posebna svojstva:

  • Do delovanja dolazi maksimum 2 min nakon što se pomešaju komponente (aktivator + baza)
  • Stabilnost proizvoda koji nisu aktivirani: 3 godine
  • Može da se koristi ručno i u automatskim uređajima za pranje i dezinfekciju (npr. EWD)
  • Stabilnost aktivnog rastvora: 14 dana / 65 ciklusa
  • Test trake za proveru % m/v koncentracije persirćetne kiseline
  • Opseg kontaktnog vemena od 5 min do 10 min (maks)