Lysonox WD Powder

Blagi alkalni deterdžent u prahu, namenjen za neagresivno čišćenje hirurških instrumenata, opreme za anesteziju, klompi, flašica za bebe, laboratorijskog stakla i drugih medicinskih sredstava. Visoka kompatibilnost sa materijalima čini proizvod izuzetno fleksibilnim, te se isti može upotrebljavati i u starijim aparatima za pranje i dezinfekciju koji ne poseduju pumpe za doziranje tečnih proizvoda.

Uz potpunu kontrolu pene, Lysonox WD POWDER je pogodan za sve nivoe tvrdoće vode, budući da poseduje sposobnost kontrole pene. Uklanja krv, serum, proteine, ostatke tkiva, ostatke hrane za bebe i sve vrste nečistoća.

Lysonox WD Powder - deterdžent u prahu
  • Velika snaga čišćenja zahvaljujući određenim aktivnim sastojcima u prahu
  • Blago i efikasno uklanja bilo kakve vrste ostataka, uključujući i ostatke od hrane za bebe i ostatke hemikalija uopšte
  • Odlična kompatibilnost sa materijalima
  • Bez NaOH i KOH
  • Kontrola pene
  • Široki spektar koncentracija, sa ciljem da se ispune sve vrste operativnih zahteva
  • Pogodan je za sve nivoe tvrdoće vode
  • Odlična moć ispiranja

Primena:

Automatsko čišćenje u uređajima za pranje i dezinfekciju ili u uređajima za automatsko pranje uopšte. Pogodan je za hirurške i mikrohirurške instrumente, opremu za anesteziju, klompe, laboratorijsko staklo, flašice za bebe, stomatološke instrumente i medicinska sredstva uopšte.

Sastav:

Sastojci prema Uredbi EC br. 648/2004 o deterdžentima: Donor alkalija, Nejonski surfaktanti (<5%)

, Ekscipijensi.

KomadPakovanjeSadržajKataloški broj
Kantica1 kom.10kgADWD0145