CB Line

Obzirom da je potreba svih bolnica proizvod za odlaganje infektivnog otpada, sa što lakšim načinom korišćenja i praktičnim pakovanjem, kompanija 2001 s.r.l. dizajnira liniju kartonskih kutija – CB LINE, baš po potrebama krajnjeg korisnika.

CB Linija jednokratnih kartonskih kutija kompanije 2001 s.r.l. namenjena je za prikupljanje kliničkog otpada.

Inovacija u vidu zavarenog dna garantuje otpornost na ekstremne uslove poput teškog kliničkog otpada

i mokrih podova a dostupne su i dve vrste plastičnih kesa koje se nalaze u unutrašnjosti kutije –

odvojiva kesa ili kesa koja sadrži vezivnu traku sa sistemom samozaključavanja.

CB jednokratne kartonske kutije napravljene su od valovitog kartona minimalne debljine 2,8mm.

Kao distributeri inovativnih rešenja kompanije 2001 s.r.l. u nastavku vam nudimo detaljno objašnjenje, u vidu videa, za koriščenje CB linije – jednokratnih kartonskih kutija.

 

 

CB Line

The company 2001 s.r.l. has designed a line of cardboard boxes- CB LINE, exactly according to the end user needs – taking into consideration that every hospital is in the need of a product for infectious waste disposal, with the easiest possible use and a practical packaging system.

CB Line of disposable cardboard boxes of the company 2001 s.r.l. is intended for collection of clinical waste.

An innovative welded bottom guarantees the resistance to extreme conditions such as heavy clinical waste and wet floor, while

two types of plastic bags are available inside the box- sliding bag or a bag containing a self-locking cable-tie.

CB single-use cardboard boxes are made of corrugated cardboard sheet with the minimum thickness of 2.8 mm.

 

As distributors of innovative 2001 s.r.l. ‘s solutions, we present you with a detailed description in the form of a video, for the use of CB lines – disposable cardboard boxes.