Kompanija 2001 s.r.l. je vodeći Evropski proizvođač inovativnih rešenja u oblasti upravljanja medicinskim otpadom, čija je proizvodnja smeštena u samom srcu Evrope – Bergamo, Italija. Od samog osnivanja, 1986 godine uz njihovo ime vezuju se nove ideje, usavršavanja i napredak, te vrlo brzo postaju sinonim za globalnu inovaciju u ovoj oblasti.

Njihov cilj je smanjiti mogućnost povređivanja i krvno-prenosivih infekcija medicinskih profesionalaca i svesti ih na minimum, obraćajući pažnju na zivotnu sredinu – sačinjavajući svoje kutije od recikliranih materijala.