CBM Company

CBM je vodeća italijanska kompanija za proizvodnju stonih sterilizatora manjih kapaciteta namenjenih za stomatološke ordinacije i laboratorije, kao i korpi i rešetki za stomatološke instrumente, elektronskih panacea vodenih kupatila i elektronskih inkubatora. O kvalitetu kompanije CBM dovoljno govori podatak da posluju od 1962. godine.