Kompanija DND Commerce je osnovana 1992. godine i opstala je nakon svih ovih godina, ponosno, mirno i staloženo podnoseći sve zgode i nezgode.

DND Commerce napreduje punih 20 godina i time je stekao status kompanije sa tradicijom u koju su uloženi znanje, trud, rad, kapital i energija, kao osnovni elementi za uspešnost i dugo tranjanje. Daljim napredovanjem trudićemo se da opravdamo ukazano poverenje svih naših klijenata.

Ponosni smo na dugogodišnju tradiciju i u svako doba smo fokusirani na partnerske odnose sa svim postojećim, a i budućim stejkholderima, odnosno na sve one koji utiču ili na koje utiče naše poslovanje.

U svemu što radimo dajemo svoj maksimum, neprestano dozivajući razvoj i podizanje svesti o sterilizaciji na najviši mogući nivo.