Odlaganje
Odlaganje infektivnog otpada

Amcor Company

je globalni lider u proizvodnji pakovnog materijala za sterilizaciju

Odlaganje infektivnog otpada

2001 s.r.l.

je vodeći Evropski proizvođač inovativnih rešenja u oblasti upravljanja medicinskim otpadom

Odlaganje infektivnog otpada

CBM Company

je vodeća italijanska kompanija za proizvodnju stonih sterilizatora manjih kapaciteta

Odlaganje infektivnog otpada

Printex Company

je italijanska kompanija i jedna od vodećih u svetu u proizvodnji aparata za markiranje i nalepnica sa indikatorima za obeležavanje setova za sterilizaciju.

Odlaganje infektivnog otpada

Steelco company

je jedna od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju aparata za sterilizaciju, pranje i dezinfekciju instrumenata, noćnih posuda i sistema za reprocesiranje endoskopa.

Odlaganje infektivnog otpada

Sterimed Company

je svetski lider u rešenjima za pakovanje medicinskih sredstava, i to svih vrsta papira za pakovanje za sterilizaciju

Odlaganje infektivnog otpada

Adranox Company

stavlja akcenat na inovaciju u svetu dezinfekcije, reprocesiranja i kontrole bolničkih infekcija

Odlaganje infektivnog otpada

Gandus Company

je lider u proizvodnji lepilica za zatvaranje folija svih vrsta.

Odlaganje infektivnog otpada

Avanos Company

je kompanija sa velikim brojem inovativnih medicinskih uređaja.

Odlaganje infektivnog otpada

Nex Medical company

je poznata po proizvodnji savremenih rešenja za dezinfekciju kože