View-pack® kese i rolne koriste se širom sveta, u preko 75 zemalja. AMCOR je uvek imao za cilj da ponudi nivo kvaliteta u skladu sa kontinuiranim rastom standarda u bolničkoj sterilizaciji.

View-pack korisnicima nudi efikasnu mikrobiološku barijeru, dok garantuje efikasni tok agensa sterilnosti i sistem odlepljivanja koji pruža aseptičke uslove prilikom otvaranja. Medicinski papir je specijalno razvijen tako da zadovolji zahteve parne sterilizacije.

View-pack® ima 68g /m2 površine papira koji је perfomansama – ekvivalent u pogledu otpornosti i prepreka za 70g/m2 papir. Ovaj dizajn u potpunosti promenio tradicionalne metode pakovanja (papirne kese) i ponudio korisnicima aseptične uslovime prilikom otvaranja koje je do tada bilo nesavršeno.

AMCOR radi u saradnji  sa najboljim proizvođačima papira u ovom sektoru, i izlaže sve papire i “barijere” strogim testovima kvaliteta, odobrene od strane medjunarodnih standarda kao što su ISO, EN, BS.

Tehničke karakteristike:

  • Sistem sterilnih barijera  prema NF EN ISO 11607-1&2 i EN 868-2-5
  • Medicinski stepen papira 68 g/m2 + folija otporna na cepanje
  • Širok opseg veličina u svim formatima (ravne i rolne sa faltom, ravne kese i kese sa faltom, samolepljive kese)
  • Odlično odlepljivanje pri otvaranju
  • Pravac odlepljivanja odštampan na rolni
  • Smanjena buka pri otvaranju u odnosu na klasičnu ambalaž