You are currently viewing Čišćenje površina osetljivih na dodir

Čišćenje površina osetljivih na dodir

  • Post category:Vesti

Kako je tehnologija evoluirala i iz godine u godinu sve više napreduje, pored visokotehnoloških dostignuća samih komponenata uređaja, danas je većina ekrana „ osetljivo na dodir“. Sam naziv „osetljivo na dodir“ zahteva komande na osnovu dodira samog ekrana.

Najveći broj infekcija se upravo prenosi preko ruku, a bakterije i virusi se na ekranu mogu zadržavati i po nekoliko dana.

Pored naših ličnih „ gedžeta“, kao što su telefoni, laptopovi, monitori i tv ekrani, ekrane osetljive na dodir koriste i bolničke ustanove. Operacione sale, jedinice intenzivne nege i lečenja su bolničke jedinice koje najviše koriste osetljive materijale i aparate, pa se samim tim vodi računa o nivou dezinfekcije istih.

Kod biranja sredstava za čišćenje, održavanje i dezinfekciju važno je obratiti pažnju na kompatibilnost sa površinama, tj da sredstvo nije agresivno i za najosetljivije površine.

Kompanija Adranox se ističe svojim jedinstvenim sastavom sredstva koje je namenjeno ne samo za održavanje osetljivih površina i ekrana, već je namenjeno za respiratore, hirurške lampe, medicinsku opremu, ujedno, medicinski nameštaj.

Lysonox Surfaces – obzirom da ne sadrži alkohol u svom sastavu, a ujedno čisti i dezinfikuje, možemo reći da je najpogodnije sredstvo za ličnu i bolničku upotrebu.