You are currently viewing Čisto ili ne?

Čisto ili ne?

  • Post category:Vesti

Kada posumljamo u sterilizaciju i dezinfekciju bolnica i kada nam se čini da se ništa nije promenilo bar proteklih 15, 20 godina, možda bismo trebali da pogledamo širu sliku.

Skoro trideset godina se trudimo, baš zbog vas, da unapredimo sistem i nađemo najbolje metode sterilizacije i dezinfekcije. I zaista iz godine u godinu to i uspevamo. Naravno taj put je težak, ali nam pomažu naši dragi saradnici, koji su vodeći svetski proizvožači potrošnog materijala za sterilizaciju, aparata za sterilizaciju, kao i celokupanog programa dezinfekcije. Dovoljno je samo reći da su to kompanije SPS Medical, Sterimed, Steelco by miele group, Gandus, CBM, Adranox. Pa vam sa ponosom možemo reći da bolnice koje naizgled nisu reprezentativne, kao i suprotno, ekskluzivne bolnice i privatne klinike, opremljene su najboljim materijalima i aparatima koji su u celokupnom ciklusu najvažniji za očuvanje našeg zdravlja i delotvorni u sprečavanju od infekcija i bolesti.

U svakom trenutku smo tu za vas i brinemo o vašem zdravlju.