You are currently viewing Da li ste znali

Da li ste znali

  • Post category:Vesti

Kada je prva bolnica nastala i na koji način je zdravstveni sistem funkcionisao?

Prva bolnica

Kada malo zađemo u istoriju, još u doba antičke Grčke i Rimskog carstva pravljene su bolnice, koje naravno nisu ni bile nalik današnjim bolnicama. Smeštane su u hramovima i nega je pružana samo plemićkom sloju naroda.

Evolucija zdravstvenog sistema

Kako je zdravstveni sistem evoluirao u zapadnom svetu, napravljeni su dobrotvorni pansioni, gde su se zbrinjavali ne samo bolesni, već i nezbrinuti ljudi, deca, udovice… nešto nalik prihvatilištu.

Razvojem hrišćanstva, crkve su se uključile u humanitarni rad i pomagale nezbrinutim i bolesnim ljudima, sestre su se brinule i lečile bolesne i nemoćne.

U to vreme su nastale javne bolnice, koje su se kasnije širile i razvijale od 5. do 15. veka.

Inovativne bolnice

Zapravo, za vreme Prvog i Drugog svetskog rata otvorene su vojne i inovativne bolnice. A tek nakon Drugog svetskog su osnovane bolničke mreže i vladine zdravstvene organizacije. Kako bi zdravstveni sistem zaživeo i opstao, tokom srednjeg veka u Italiji i Nemačkoj su osnovani univerziteti za obrazovanje lekara, dok je 1859- te godine osnovana škola za medicinske sestre, jer su se ustanove brzo širile i totalno se odvojile od verskog sistema. Veći deo 19-tog veka lečenje na institutu je bilo namenjeno za niži sloj naroda, dok se srednja i viša klasa lečila u svojim domovima.

Savremene bolnice

U savremenoj medicini metod rada se izmenio, zapravo, svi staleži su postali ravnopravni i više nije bilo podele, već su se svi zdravstveni pregledi i lečenja obavljala u bolnicama. Samim tim je zdravstveni sistem postao uređeniji.

Danas se zidaju kompleksi bolnica i ustanove su isključivo za lečenje bolesnika.

Moderno funkcionisanje zdravstvenog sistema

U starije doba i u doba ratova hramovi, crkve i bolničke ustanove su služile za zbrinjavanje, dok je početkom 19-tog veka počelo dobrotvorno prikupljanje i doniranje sredstava potrebnih za lečenje.

Danas je celokupni zdravstveni sistem napredovao, pa su omogućeni mnogo bolji uslovi za lečenje, potreban medicinski materijal, lekovi i sl. Nema više klasifikacije ljudi i podjednak je doprinos svakog pojedinca, kao što je i lečenje omogućeno svima.

Danas se pored državnih ustanova, razvio i sistem privatnih zdravstvenih ustanova, koje su podeljene po granama medicine. Na taj način se olakšava funkcionisanje državnih ustanova i svakom pojedincu je omogućeno lečenje na što brži i efikasniji način.

Sličnost i paralela izmedju starog i novog doba je u nesebičnom i humanom radu eksternih kompanija i pojedinaca, koji svojim doprinosom i donacijom pospešuju i olakšavaju rad bolnica, a samim tim utiču na efikasnost lečenja.