You are currently viewing INOVACIJA U SLUŽBI VAŠEG ZDRAVLJA

INOVACIJA U SLUŽBI VAŠEG ZDRAVLJA

  • Post category:Vesti

Vrste bola

  • akutni i
  • hronični bol.

 Akutni bol se javlja usled povreda, kao i nakon hirurškog zahvata ili operacije. Bol je oštar i konstantan, za razliku od hroničnog. U slučaju akutnog bola prepisuju se analgetici ili antibiotici, kako bi se ublažio bol.

Moderan pristup kontroli bola

Kod akutnog bola potrebno je brzo reagovanje. Kod upotrebe lekova, potrebno je određeni period kako bi lek delovao, najefektniji način brzog delovanja leka je venskim putem. Pravilnim doziranjem i regulisanim protokom, dolazi do bržeg otklanjanja bola

Obzirom da je u svetu rađeno dosta analiza da li je efektnije koristiti lekove ili venskim putem dozirati anestetike, kompanija Avanos dolazi do rešenja, u vidu pumpi sa regulatorom za doziranje, pomoću kojih se na lakši način sprovodi anelgetik ili antibiotuk u predeo na kome je rađen rez ili hirurški zahvat, koji reguliše protok i pomaže u bržem delovanju.

Oporavak nakon hirurškog zahvata

Oporavak nakon operacije ili hirurškog zahvata je jako bolan, posebno u predelu načinjenog reza. Jedno od olakšanih principa regulisanja bola je pumpa za bol, koja ima svoj regulator, kako bi se uskladilo vreme doziranja leka i olakšalo pacijentima. Pored regulisanja dotoka leka, pacijent može pumpu nositi svuda sa sobom, u torbici oko struka, sve dok mu je prepisana terapija.

Vrste pumpi

ON-Q® pumpa za bol sa Select-A-Flow® regulatorom

Homepump Eclipse® elastomerna pumpa

Homepump C-Series® elastomerna pumpa

Upotreba

SilverSoaker® kateter je obložen srebrom sa spoljne i sa unutrašnje strane i namenjen je za isporuku leka u predelu hirurškog zahvata. Najviše se preporučuje za odeljenja ginekologije, kardiologije, abdominalne hirurgije.

Pumpe sa regulatorom i SilverSoaker® katetrom su namenjene ne samo za odrasle, već i za decu, jer smanjuje mogućnost od infekcija.