You are currently viewing Metodi pakovanja

Metodi pakovanja

  • Post category:Vesti

Postoji nekoliko različitih metoda pakovanja instrumenata za sterilizaciju, koje se koriste u bolnicama i drugim medicinskim ustanovama. Ovde su neke od najčešće korišćenih metoda:

Pakovanje u Sterisheet  Duo papire: Ovo je najčešće korišćena metoda pakovanja instrumenata za sterilizaciju. Samim nazivom papira, kompanija SPS Medical naglašava novi I olakšan princip pakovanja. Naime, ovaj papir za pakovanje sačinjen je od zelenog krep papira i SMS plavog koji su fabrički spojeni po ivicama. Ova inovacija je doprinela olakšan rad, veću efikasnost I uštedu vremena korisniku.

Pakovanje u Ultra kese I rolne: Korišćenjem Ultra rolni u čistoj zoni centralne sterilizacije, metod pakovanja nikad nije bio lakši I bezbedniji. Same kese I rolne su sačinjene od polipropilena što im daje prednost u odnosu na druge. Smanjen je rizik od cepanja I garantuje potpuno aseptično otvaranje.

Svaka od ovih metoda pakovanja je pouzdana, pa  treba odabrati onu koja najbolje odgovara potrebama medicinske ustanove i vrsti instrumenata za sterilizaciju. Važno je da se pridržavate pravila o sterilizaciji i pakovanju instrumenata kako bi se sprečilo prenošenje infekcija i zaštitili pacijenti i medicinsko osoblje.

Budite I vi za korak ispred drugih…