You are currently viewing Način pakovanja

Način pakovanja

  • Post category:Vesti

Način pakovanja

Kako je najvažniji proces u odeljenju centralne sterilizacije pakovanje, godinama unazad postojali su razni načini pakovanja koji su za to vreme bili funkcionalni, ali sa napretkom tehnologije, i sam način pakovanja se menjao. Kompanija Sterimed je osmislila novi, olakšan način pakovanja. U zavisnosti od potreba krajnjeg korisnika, kompanija Sterimed je proizvela papire za pakovanje i papire koji su namenjeni kao podloge, koji savršeno odgovaraju CBM korpama za sterilizaciju instrumenata.

Savršenim dizajnom i isplaniranim svakim detaljem, asortiman papira obuhvata kako krep i netkani tako i umetnuti i SMS odnosno spojene papire. Svakako je revolucionaran proizvod Sterisheet Duo papir. Ovaj papir za pakovanje sačinjen je od zelenog krep papira i SMS plavog koji su fabrički spojeni po ivicama. Olakšava pakovanje, a pored toga ušteda vremena prilikom pakovanja je jedna od vaznih stvari krajnjeg korisnika. Samim tim dolazi do veće ažurnosti i manje verovatnoće za greškom.

Kao zvanični distributivni uvoznici i partneri, sa ponosom preporučujemo proizvode kompanije Sterimed.

Packaging Methods

As packaging is the most important in Central sterilization, many years ago various ways of packaging were applied, however with developments in technology, the packaging method itself has changed. Sterimed has come up with a new, more efficient way of packaging. Sterimed manufactures packaging paper according to  users’ needs, designed as a support perfectly suitable for CBM instrument baskets for sterilzation. 

The paper range, known for its excellent design and every detail planned,  includes crepe, non-woven as well as bonded and SMS paper. Its product Sterisheet Duo paper is indeed innovative. It’s made of green crepe paper and fabrically sealed blue SMS. It makes the process of packaging easier and more importantly, it is time-saving, resulting in greater accuracy and less likelihood of irregularities.

As distributors and partners, we proudly recommend the product range by Sterimed.