You are currently viewing Nex Clorex C2 hirurška četka

Nex Clorex C2 hirurška četka

  • Post category:Vesti

Nex Clorex C2 hirurška četka

Budući da kontaminirane ruke predstavljaju vektor u prenosu bakterija, višekratne hirurške četke i pranje ruku samo sa antimikrobnim sredstvom ne predstavlja adekvatno rešenje. Upravo iz tog razloga za vas imamo sve što vam je potrebno u malom kompaktnom pakovanju proizvoda – Nex Clorex C2. Predstavljamo vam novinu u hirurškom pranju ruku od kompanije Nex Medical Antiseptics – jednokratne sunđer/četke natopljene sa 20ml antimikrobnog rastvora hlorheksidin – diglukonata. Aktivni sastojak kojim je ovaj proizvod natopljen, hlorheksidin-diglukonat obezbediće vam produženo dejstvo, odnosno zaštitu od kontaminacije i kolonizacije patogena narednih 6 sati.

Sunđer/četka poseduje tanke polietilenke čekinje koje će vam omogućiti da u isto vreme zaštitite svoje ruke od iritacija i adekvatno je pripemite za sve intervencija. U jednom pakovanju možete pronaći sve što vam je potrebno – antiseptik, sunđer, meku četku i plastični dodatak za čišćenje predela ispod noktiju na kojima se patogeni najčešće zadržavaju.

Nex Clorex C2 Surgical Scrub

Contaminated hands are a vector in the transmission of bacteria, therefore reusable surgical brushes and hand washing with an antimicrobial cleanser alone are not an adequate solution. With this in mind, we found all you need in a small compact product package- Nex Clorex C2. We present you an innovation in the surgical hand disinfection by the company Nex Medical Antiseptics –a single use surgical hand scrub/brush impregnated with 20ml Chlorhexidine Gluconate antimicrobial solution. The active ingredient, Chlorhexidine Gluconate provides residual effect, i.e. protection against contamination and pathogen colonization of up to six hours.

The surgical scrub/brush contains soft polyethylene bristles that will allow you to protect your hands from irritation and at the same time adequately prepare them for all types of interventions. Everything you require is contained in one package- antiseptic, sponge, soft brush and a nail cleaner- for places pathoges are likely to remain.