You are currently viewing Nex IODIO P2 hirurška četka

Nex IODIO P2 hirurška četka

  • Post category:Vesti

Nex IODIO P2 hirurška četka

Redovna i adekvatna higijena ruku predstavlja jedne od najjednostavnijih ali u isto vreme i najvažnijih mera u sprečavanju nastanka infekcija u zdravstvenim ustanovama. Sa željom da budemo u korak sa svetkom praksom za vas izdvajamo hiruršku sunđer/četku za jednokratnu upotrebu, impregniranu sa 20ml antimikrobnog rastvora povidon joda. Prvenstveno je namenjena za hirurško pranje ruku i preoperativnu pripremu pacijenta. Sastojak kojim je impregnirana – povidon jod poseduje baktericidno dejstvo na gram-pozitivne i gram-negativne bakterije, delotvoran je protiv mikobakterija, virusa i gljivica, takođe se koristi i kao topikalni antiseptik.

U jednom pakovanju možete pronaći sve što vam je potrebno – antiseptik, sunđer, meku četku i plastični dodatak za čišćenje predela ispod noktiju na kojima se patogeni najčešće zadržavaju.

Nex IODIO P2 hirurška sunđer/četka se pored svega izdvaja i svojom naprednom formulom koja sadrži ovlaživače i agense koji štite Vašu kožu od isušivanja, razvijena je i testirana kako bi zaštitila i najnežniju kožu od iritacija.

Nex IODIO P2 Surgical Scrub Brush

Regular and proper hand hygiene is one of the simplest and at the same time the most important measures in infection prevention in health facilities. We’ve selected a single-use surgical scrub brush impregnated with 20 ml Povidone Iodine antimicrobial solution so as to keep up with the world health practices. The device is mainly intended for surgical hand scrub and patient preoperative preparation. Its ingredient – Povidone Iodine has bactericidal activity against gram-positive and gram-negative bacteria and is active against mycobacteria, viruses and fungi. It is also used as a topical antiseptic.

Everything you require is contained in one package- antiseptic, sponge, soft brush and a nail cleaner- for places pathoges are likely to remain. 

Nex IODIO P2 surgical scrub brush is above all singled out because of its advanced formulation developed and tested to protect even the most delicate skin from dryness and irritation with the help of moisturisers and skin protecting agents.