HIGIJENA RUKU

Nova era dezinfekcije

  • Post category:Vesti

Pre nove ere

Kako istorija kaže, prve bolnice su osnovane 431. godine pre nove ere u Šri Lanki. Kako se istorijat bolnica proteže kroz vreme, a i narode, metodi lečenja su se menjali i razlikovali u zavisnosti od vere i nacije. Termin karantin se provlači u drevnom Izraelu, dok su Vavilonci smatrali da je bolesne i zaražene potrebno izložiti javno i čekati pomoć sugrađana. No, to je jedan od prvih načina lečenja bolesnih, povređenih i zaraženih, davnih godina pre nove ere.

Počeci nove ere

Početkom nove ere u Rimu je uvedena dezinfekcija rane, tj pranje i čišćenje sirćetom i uljem timijana.

Lokalni anestetik je uveden 1877. Međutim, duže i komplikovanije operacije bez dovoljno znanja o infekciji ili antisepsi značile su da je stopa infekcije bila veoma visoka.

Uvođenje dezinfekcije ruku

U 19. veku je počela da se daje na značaju dezinfekcija ruku, kada se pojavio veliki broj smrtnosti kod porodilja, naime, stopa smrtnosti od dečije groznice je bila tri puta veća. Kako je kasnije otkriveno glavni uzročnik dečije groznice je bakterija Streptococcus pyogenes.

U to vreme, uvođenjem samog pranja ruku, smanjilo je stopu smrtnosti na minimum i sprečeno je prenošenje bakterija sa jednog pacijenta na drugog.

Moderno doba

Gledajući kroz istoriju, važnost dezinfekcije ruku se sa godinama povećavala. U današnje doba, kada medicina i tehnologija iz dana u dan napreduju, dezinfekcijom ruku ne smatra se samo pranje sa antibakterijskim sapunom. U 21. veku, nivo dezinfekcije je otišao korak dalje i pronalaskom sredstava za dezinfekciju ruku na bazi alkohola, povećala se zaštita od mogućeg prenosa bakterija i virusa.

Najbolje rešenje

Ali kompanija Adranox je otišla korak dalje u rešavanju dezinfekcije ruku. Pomoću sredstav Lysosept gela, pored dezinfekcije ruku, sastav proizvoda umirujuće deluje na vašu kožu, ne izaziva alergijske reakcije i neutralnog je mirisa. Budite i vi za korak ispred drugih….