Od 2015. godine poslovanje kompanije DND Commerce u potpunosti je usklađeno sa zahtevima međunarodnih i
domaćih standarda.

ISO 9001:2015
ISO 9001 je međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje
organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama.

ISO 13485:2016
ISO 13485 je međunarodno priznati standard za sisteme upravljanja kvalitetom u industriji medicinskih sredstava.
Osnovni cilj standarda ISO 13485 je da ubrza usklađivanje zakonskih zahteva medicinskih sredstava sa sistemom
upravljanja kvalitetom.

ISO 14001:2015
ISO 14001 definiše zahteve za upravljanje zaštitom životne sredine. Osnovna namena je da se stalno poboljšava
zaštita životne sredine. ISO 14001:2015 se može primeniti na bilo koje preduzeće koja želi da uspostavi,
implementira, održava i unapređuje životnu sredinu i sistem upravljanja u skladu sa svojom izjavom o politici zaštite
životne sredine.

OHSAS 18001:2007
OHSAS 18001 je međunarodno priznat standard za zdravlje i bezbednost na radu. Ovaj standard pokriva sve
pravilnike, sve obrasce, obuke, zaštitna sredstva i sve što moraju imati radnici u cilju zaštite njihove bezbednosti na
radu.
Cilj OHSAS 18001 je da se kontinuirano smanjuje rizik profesionalne opasnosti na radnom mestu, što zauzvrat
poboljšava produktivnost kompanije. Zaštita zdravlja na radu je namenjena organizacijama koje su svesne značaja
bezbednosti zdravlja svojih zaposlenih i stalno nastoje da unaprede i održavaju nivo fizičke, mentalne i društvene
bezbednosti radnika svih zanimanja kao i sprečavanje njihovih povređivanja.

Sertifikat Excellent SME Serbia
Sertifikat Excellent SME izdaje Privredna komora Srbije.
Na osnovu finansijske analize poslovanja, ocene platnog morala i rizika poslovanja firma DND Commerce je svrstana
u grupu uspešnih i pouzdanih preduzeća.
Ovo priznanje je potvrda ekonomskog kvaliteta.