You are currently viewing Obeležje kvaliteta

Obeležje kvaliteta

  • Post category:Vesti

U celokupnom zdravstvenom sistemu, važno je napraviti dobru organizaciju, poštovati protokole i razmišljati o svakom detalju i načinu za olakšan, a produktivan rad.

Ako se fokusiramo na odeljenje koje je jako važno za funkcionisanje svake bolnice, odeljenje sterilizacije, u kome se vrši sterilizacija instrumenata nakon korišćenja.

Potrebno je ispratiti celokupan proces sterilizacije u skladu sa protokolima. U tome nam pomaže kompanija Printex, sa setom za obeležavanje.

Kompanija Printex je osnovana u Italiji 1991. godine. U svojoj bogatoj istoriji najviše se posvetila izradi i unapređenju sistema za obeležavanje, projektovanju i izgradnji mašina za etiketiranje, izradi cena i heftanju.

Kompanija Printex se pobrinula da bude ne samo korisna trgovinskim radnjama i zanatlijama, već da ima veliku ulogu u odeljenju sterilizacije.

Za preko 30 godina, kompanija je stekla dosta partnera i saradnika širom sveta, ali glavna proizvodnja i pogon su im stacionirani u Rimu.

Obeležićemo i ovu kompaniju kao Società importante.

Jer kvalitet je made in Italy.