You are currently viewing Pakovni materijali – ULTRA

Pakovni materijali – ULTRA

  • Post category:Vesti

Šta je polipropilen

Industrijska proizvodnja polietena pre oko 70 godina bila veoma teška. Dobijeni razgranati makromolekuli koji posle očvrščivanja daju proizvod manje gustine.Koriste se za izradu cevi za transport korozivnih tečnosti i vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura. Ima veliku primenu u domaćinstvu, od apolieten se prave predmeti za domaćinstva, folije od kojih se izrađuje ambalaža, za pravljenje boca dečjih igračaka itd. Takođe služi kao izolator kablova u elektrotehnici.

Primena u bolnici

Kao što je navedeno sastav inovativnog rešenja pakovnog materijala za centralnu sterilizaciju je baš napravljeno od polipropilena, koji je izdržljiv na visokim temperaturama, a omogućava prodiranje vodene pare prilikom ciklusa sterilizacije.

Najbolje rešenje

Kao odgovor na sve veće interesovanje u centralnoj sterilizaciji zdravstvenih ustanova, ULTRA rolne i kese su sertifikovane za sterilizaciju vodonik – peroksidom ( plazmom ), kao i za parnu sterilizaciju. Ova sertifikacija podrazumeva mogućnost Ultra kesa i rolni da obezbede rešenje za sva višekratna medicinska sredstva na jednom mestu.

ULTRA rolne i kese omogućavaju pojednostavljeno alternativno rešenje, imajući u vidu da mogu da se koriste kod parne i sterilizacije vodonik – peroksidom ( plazmom ), i dostupne su u određenom opsegu veličina. Stoga, bolnice mogu da se oslanjaju na jedan proizvod za sve njihove potrebe u sterilizaciji.