plazma sterilizatori

Plazma sterilizatori PL70-PL130

  • Post category:Vesti

Niskotemperaturni H2O2 sterilizatori

U svakom procesu sterilizacije, proizvođač se trudi da spoji ekonomičnost i efikasnost. Kako bi bili u korak sa savremenom tehnologijom, a pored toga i ispratili standarde, norme i očekivanja, kompanija Steelco, nudi proizvod koji čak i premašuje očekivanja krajnjeg korisnika – Plazma sterilizator.

Niskotemperaturna H2O2 tehnologija laka za korišćenje sa niskom potrošnjom struje i energije.

Vodonik peroksid koji se koristi tokom faze sterilizacije plazmom razlaže se na vodu i kiseonik što ne utiče štetno na životnu sredinu.

Steelco niskotemperaturni sterilizatori za sterilizaciju vodonik peroksidom dizajnirani su za sterilizaciju medicinskih sredstava osetljivih na visoke temperature, spakovanih u pogodne sisteme sterilne barijere.

Pogodan je za hirurške instrumente od metala, legura i nemetala, delikatne hirurške instrumente sa lumenima dužine do 2200mm.

Obzirom da su usklađeni sa potrebama korisnika, neke od bitnih karakteristika su:

Plug & Play instalacija, nisu potrebni dodatni uređaji, male su dimenzije, takodje su ugrađena četiri točka koji se blokiraju, što obezbeđuje stabilnost aparata, nema toksičnih i opasnih ostataka ni za rukovaoca, ni za životnu sredinu, ima tri standardna, validirana ciklusa koja se mogu pratiti, i jedna od retkih karakteristika je brza razmena instrumenata sa niskim troškovima održavanja.