set za obeležavanje

Printex set za obeležavanje

  • Post category:Vesti

Pakovanje papirom

Kako bi se ispoštovala procedura načina rada u centralnoj sterilizaciji, i razvilo zadovoljstvo, produktivnost i efikasnost kod medicinskog osoblja, godinama u nazad nalazimo inovativna rešenja radi poboljšanja uslova rada u bolnicama. Najstarije rešenje pakovanja u odeljenjima centralne sterilizacije je papir i ta tehnika je efektna i danas. Modernim dizajnom i kvalitetom kompanija Sterimed se pokazala kao najbolja u realizaciji potreba krajnjeg korisnika ( link za post o papiru )

Prepoznatljiva obeležja

Sve instrumente koje je potrebno sterilisati, radi lakšeg prepoznavanja, nakon pakovanja u Sterisheet papir, potrebno je obeležiti, tj uneti:

  •  datum sterilizacije i datum isteka roka sterilnosti materijala
  •  LOT
  •  ime operatera
  •  naziv i vrsta proizvoda

Rešenje za obeležavanje

Printex set nudi rešenje u vidu aparata za markiranje i nalepnica.

Aparat za markiranje, kao što i sam naziv kaže, pomaže i omogućava brzo i lako korišćenje nalepnica, takođe omogućava podešavanje po potrebama korisnika. Jedna od prednosti je što nalepnice nisu univerzalne veličine, već ih ima u više dimenzija, u zavisnosti od potrebe krajnjeg korisnika, takođe se mogu i personalizovati prema sopstvenim potrebama.

Pakovanja su označena klasom 1 indikatora, što omogućava da se utvrdi da li su pakovanja prošla proces sterilizacije.

Pomoću Printex seta se lako može ustanoviti tačnost informacija o datumu sterilizacije, procesu, vremenu sterilizacije…