priprema operativnog polja

PRIPREMA OPERATIVNOG POLJA

  • Post category:Vesti

INTEGUSEAL

Hirurški zahvati

Operacija ili hirurška intervencija je zahvat koji izvršava hirur. U zavisnosti od povrede ili rane, zahvati su teži ili lakši.Postoje razne vrste zahvata, na različitim delovima tela. Neki se tretiraju kao intervencije, a neki kao teži operativni zahvati. Za svaki od njih je potreba adekvatna priprema.

Sprečavanje infekcija

Pre svake operacije potrebno je oprati operativno polje i pripremiti posebnim postupkom, tj obezbediti i izolovati od mogućih neželjenih reakcija u vidu infekcija. Svako operativno polje je potrebno dezinfikovati kako bi se smanjila mogućnost od infekcije. Pored pripreme operativnog polja važna je celokupna procedura pripreme hirurškog zahvata. Pored hirurškog pranja ruku , važno je da je na pravilan način urađen proces sterilizacije instrumenata koji su neophodni za ceo postupak .

Delotvorno rešenje

Kod pripreme operativnog polja važno je izbeći dodatne infekcije i sprečiti bakterije, zato se koriste najpouzdanija sredstva za dezinfekciju dela koji se operiše, tj na kome se radi rez. Nekada su inovativna rešenja bolja od starih metoda. Kompanija Avanos je dosta truda i vremena posvetila za dizajn proizvoda koji se pokazao kao najefikasniji za suzbijanje infekcija tokom operacije i koji u potpunosti izoluje operativno polje i sprečava prodor bakterija i virusa u samu ranu, tj rez – Integuseal.

Postoperativni efekti

Nakon izvršene operacije ili hirurškog zahvata operatvno polje je i dalje obezbeđeno tankim slojem mikrobnog lepka. S obzirom da je vodootporan, nije preporučeno samostalno ga uklanjati, već treba sačekati određeni vremenski period kako bi ga koža sama odbacila, i samim tim dodatno obezbeđuje i štiti ranu nakon operativnog zahvata.

Za vaše zdravlje, brine se kompanija DND Commerce u saradnji sa Avanos Medical