You are currently viewing Prljave ruke i predostrožnost

Prljave ruke i predostrožnost

  • Post category:Vesti

U moderno vreme, posebno danas kada je i dalje aktuelna pandemija Covid 19, „ bolest prljavih ruku“ je najrasprostranjenija i brzo se širi. Pod tim nazivom spadaju svi virusi i bakterije koje se lako prenose preko prljavih ruku.

Sam način prenošenja je neprimetan, takodje se bakterije i virusi mogu naći svuda. Mi sami ne moramo da budemo zaraženi, ali možemo biti takozvane kliconoše. Dovoljan je oslabljen imunitet ili jednostavno podložnost bolesti kako bi se neko zarazio.

Za suzbijanje i prevenciju od širenja virusa i bakterija, kao i za sam proces zaraze jedna od najvažnijih stvari je pravilno pranje ruku više puta dnevno.

U neki momentima smo sprečeni da operemo istog trenutka ruke, baš prilikom kontakta sa kontaminiranim predmetom. Rešenje u tim situacijama je dezinfekciono sredstvo – Lysosept gel koje sadrži najmanje 70% alkohola u svom sastavu.

Naravno ako je došlo do kontakta sa kontaminiranim predmetom pre upotrebe dezificijensa ili pranja ruku, nikako nije poželjan dodirivati delove kao što su nos, oči ili usta.

Prilikom istraživanja i gledano sa epidemiološke strane, suvi predmeti su bezbedniji od vlažnih, metalni od plastičnih ili papirnih. A predmeti koji su izloženi suncu imaju manju koncentraciju bakterija i virusa.

Kako je nama svima važna briga o zdravlju, a posebno sprečavanju virusnih i bakterijskih infekcija, važno je i deci razviti svest o tome. Preporučeno sredstvo, koje svojim sastavom ne dovodi do kontra efekta, preporučeno je za sve generacije. Jedinstveno u svetu, kompanije čije je drugo ime kvalitet, dezinfekciono sredstvo – Lysosept gel.