You are currently viewing Ultra i Bop

Ultra i Bop

  • Post category:Vesti

Ultra i Bop

Kao što već znate naša kompanija saradjuje sa velikim svetskim kompanijama koje su najveći lideri u svetu sterilizacije, dezinfekcije i inovativnih medicinskih uređaja. Teško je izdvojiti favorita medju kompanijama, jer je svaka istaknuta i uvažena na svoj način. Ali danas ćemo se bazirati na centralnu sterilizaciju, njihove potrebe i najbolja rešenja za olakšan, a sa druge strane efektan i siguran način pakovanja i pripreme za sterilizaciju.  Bez dileme, najbolje rešenje za „čistu zonu“ sterilizacije su Bop i Ultra rolne i kese, kompanije Amcor. Pored toga što su ULTRA®  rolne i kese sačinjene od jednog sloja 90 gramskog netkanog materijala i dodatnog sloja posebno razvijenog laminiranog filma, koji obezbeđuje optimalne karakteristike otvaranja, Bop kese i rolne su sačinjene od 60g /m2 površine papira koji је perfomansama – ekvivalent u pogledu otpornosti i prepreka za 70g/m2 papir. Kompanija Amcor je inovativnim pakovnim rešenjima pridobila mnoštvo pohvala i pozitivnih komentara, pa je postala vodeća kompanija za proizvodnju kesa i papira za sterilizaciju.

As you already know, our company works with large world companies, the greatest leaders in sterilization, disinfection and innovative medical devices. It is difficult to single out one among the companies, as each is unique and respected in its own way. 

Today, our focus is central sterilization, its requirements and facilitated, as well as effective and safe packaging and preparation for sterilization.The best solution for sterilization „clean area“ are, without a doubt, Bop and Ultra pouches and reels by Amcor company.

ULTRA® pouches and reels are made of a 90 gsm non-woven layer and an additional layer of a special laminated web, that allows for optimal opening. Also, Bop pouches and reels are made of 60g /m2 top web medical paper– equivalent for 70g/m2 paper in terms of resistance and barriers. Amcor has gained a lot of praise and positive comments with its innovative packaging solutions and has become a leading company in the production of sterilization pouches and reels.