Rolne za sterilizaciju

Važnost materijala za sterilizaciju

  • Post category:Vesti

Za naše zdravlje želimo samo najbolje. Ima mnogo odeljenja u bolnici koja vam se u prvom trenutku ne čine mnogo važnim, ali baš ta odeljenja su stub našeg boljeg zdravlja.

Naime, svaki instrumen ili gaza koja se koristi moraju biti sterilni, a najvažnije je sačuvati sterilnost istih. U procesu sterilizacije instrumenata svaki „ korak“ je važan.

Kako je unaprediti?

Postupak sterilizacije instrumenata na visokim temperaturama bez cepanja, pripremanje i pakovanje instrumenata za ciklus sterilizacije i na kraju sama sterilizacija u parnim sterilizatorima, je važan proces, i zato nam je potreban kvalitetan materijal za sterilizaciju.

Pakovanje – zašto je taj proces važan?

Svaki instrument sa koga su površinski uklonjeni ostaci tkiva i koji je opran na visokoj temperaturi, potrebno je upakovati i to pakovanje ga nakon procesa sterilizacije štiti i garantuje sterilnost.

Kompanija SPS Medical se na prvom mestu bavi očuvanjem našeg zdravlja i poboljšanjem uslova zdravstvenih ustanova i pruža nam inovativna rešenja, koja su pored bezbednosti i kvaliteta, laka za korišćenje.

Prirodno rešenje

Prirodno rešenje pakovnog materijala su BOP rolne, napravljene od celuloze. Kao što znamo, od celuloze se pravi papir, a za proizvodnju papira upotrebljava se takozvana tehnička celuloza, koja osim čiste celuloze sadrži manji ili veći udeo hemiceluloze i lignina, takođe određenu količinu smole, voskova i mineralnih materija.

Način upotrebe

Pakovanje instrumenata u Bop rolne je olakšalo i uštedelo je dosta vremena medicinskom osoblju iz odeljenja centralne sterilizacije. Samim varom kojim se kese sa instrumentima zatvaraju osigurava im bezbednu sterilizaciju bez cepanja ili oštečenja samog pakovanja.

Jer nam je vaše zdravlje najvažnije.