Važnost sterilizacije i dezinfekcije

Važnost sterilizacije i dezinfekcije

  • Post category:Vesti

Da li ste znali kako bakterije utiču na naš organizam?

Neke bakterije su štetne, ali većina ima korisnu svrhu. Podržavaju mnoge oblike života, biljne i životinjske, a koriste se u industrijskim i medicinskim procesima.

Smatra se da su bakterije bile prvi organizmi koji su se pojavili na Zemlji, pre oko 4 milijarde godina. Najstariji poznati fosili su organizmi slični bakterijama.

Bakterije mogu da koriste većinu organskih i neka neorganska jedinjenja kao hranu, a neke mogu da prežive ekstremne uslove.

Medjutim, dosta štetnih bakterija i mikroorganizama se zadržava na medicinskim instrumentima i može da šteti našem zdravlju.

Sta je sterilizacija?

Sterilizacija je potpuna eliminacija ili uništavanje svih oblika mikrobnog života i postiže se u zdravstvenim ustanovama fizičkim ili hemijskim procesima.

 Para pod pritiskom, suva toplota, gas etilen oksida , gasovita plazma vodonik peroksida, ispareni vodonik peroksid i tečne hemikalije su glavni agensi za sterilizaciju koji se koriste u zdravstvenim ustanovama.

 Sterilizacija ima za cilj da prenese apsolutno značenje, a ne relativno. Nažalost, neki zdravstveni radnici, kao i tehnička i komercijalna literatura, nazivaju „dezinfekciju“ „sterilizacijom“, a predmete „delimično sterilnim“.

 Kada se hemikalije koriste za uništavanje svih oblika mikrobiološkog života, uključujući spore gljivica i bakterija, mogu se nazvati hemijskim sterilansima.

I kada sagledamu bližu sliku šta su baktreije i na koji način mogu da štete našem organizmu i koliko je važan proces same sterilizacije u bolnicama, dolazimo do zaključka da je važno razumeti svaki segment koji nam pomaže u očuvanju našeg zdravlja.

Stoga se trudimo da nivo svesti o sterilizaciju podignemo na zavidan nivo i da se postavi pitanje koliko nam je ona važna.

Parnom ili plazma sterilizacijom, ubijaju se svi mikroorganizmi koji mogu na bilo koji način da štete pacijentima, a pakovanja koja se koriste u sterilizaciji istih, garantuju bezbednost i testom sterilnosti to i potvrđuju.

Šta je dezinfekcija i njena važnost?

Dezinfekcija opisuje proces koji eliminiše mnoge ili sve patogene mikroorganizme na neživim objektima, sa izuzetkom bakterijskih spora. Dezinfekcija se obično postiže upotrebom tečnih hemikalija ili vlažnom pasterizacijom u zdravstvenim ustanovama. Na efikasnost dezinfekcije utiče niz faktora, od kojih svaki može poništiti ili ograničiti efikasnost procesa. Neki od faktora koji utiču i na efikasnost dezinfekcije i sterilizacije su prethodno čišćenje objekta; prisutno organsko i neorgansko opterećenje, vrsta i nivo mikrobne kontaminacije, koncentracija i vreme izlaganja

Dakle, po definiciji, dezinfekcija se od sterilizacije razlikuje po nedostatku mestimičnog svojstva. Nekoliko dezinfekcionih sredstava će ubiti spore uz produženo vreme izlaganja i nazivaju se hemijskim sterilansima. U sličnim koncentracijama, ali sa kraćim periodima izlaganja  ova ista dezinfekciona sredstva će ubiti sve mikroorganizme sa izuzetkom velikog broja bakterijskih spora i nazivaju se dezinfekcionim sredstvima visokog nivoa

Čišćenje je, s druge strane, uklanjanje vidljive prljavštine (npr. organskog i neorganskog materijala) sa predmeta i površina, a obično se postiže ručnim ili mehaničkim sredstvima koristeći vodu sa deterdžentima ili enzimskim proizvodima. Temeljno čišćenje je neophodno pre dezinfekcije i sterilizacije visokog nivoa jer neorganski i organski materijali koji ostaju na površinama instrumenata ometaju efikasnost ovih procesa. Takođe, ako se zaprljani materijali osuše ili zapeku na instrumentima, proces uklanjanja postaje teži. Hirurške instrumente treba prethodno natopiti ili isprati kako bi se sprečilo sušenje krvi i omekšali ili uklonili krv iz instrumenata.

 Svaki kontaminirani instrument prvo prolazi fazu uklanjanja ostatak krvi ili samih ostataka od operacije. Takvi ostaci se uklanjaju ručno ili u ultrazvučnim kadicama, i nakon tog procesa se peru na temperaturi od 93 °C.

Možemo samo zaključiti da od čestice bakterije ili mikroorganizma do kompleksnog procesa sterilizacije i dezinfekcije ima jako malo, i ukoliko se ne da važnost celokupnom proces, ishod može biti loš.

Našim edukativnim programom i proizvodima svetski priznatih kompanija, ta barijera se pomera i svest o meri zaštite se podiže za još jedan nivo.

Jer zdravlje je za korak ispred