You are currently viewing Vrste papira za sterilizaciju

Vrste papira za sterilizaciju

  • Post category:Vesti

Danas je jedna od glavnih i osnovnih procedura kad je sam proces sterilizacije instrumenata u pitanju, pakovanje istih.

Pakovanje instrumenata za procesa sterilizacije, u bolnicama,  je uvedeno pre više od 75 godina. Prvenstveni metod pakovanja bio je u muslin tkaninu, koja je u tom trenutku bila najpovoljnija i mekana. Muslin tkanina je bila jako zastupljen u 18. i 19. veku, bila je jedna od najvrednijih tkanina u svetu. Sačinjena je od tankih niti pamuka i u to vreme je bila pogodna za košulje i haljine.

Kako je postala zastupljena u bolnici, samo njeno korišćenje je bilo alternativno rešenje za pakovanje instrumenata koji su se kasnije sterilisali. Dvoslojno su se pakovali instrumenti, što je praksa i danas. Muslin tkanina je kasnije zamenjena polipropilenskim tj SMS papirom, koji je sačinjen od tri termički vezana sloja koji pružaju snagu, barijeru i zaštitu od mikrobne kontaminacije.

Takođe je za proces pakovanja i sterilizaciju instrumenata korišćen krep papir. Krep papir je zastupljen u bolnicama još od Prvog svetskog rata, kada je bio zamena za zavoje i nazivali su ga „ veštački pamuk“.

Prvi krep papir koji je korišćen za sterilizaciju instrumenata, nazivao se „ Havana“ papir, taj naziv je popularan i danas.

Višeslojno umotavanje uobičajena je praksa u pakovanja instrumenata.

Kompanija Sterimed je našla rešenje za olakšan rad i uštedu vremena osoblja odeljenja centralne sterilizacije.Pored uštede vremena pruža sigurnost i garanciju sterilnosti.

Naime, kompanija Sterimed je spojila SMS papir i krep papir, koji su fabrički spojeni po ivicama. Samim spajanjem ova dva papira, nije potrebno višeslojno pakovanje tj duplo pakovanje instrumenata.

Kombinacijom ova dva papira osiguran je sistem pakovanja i smanjen rizik od greške.

Važno je napomenuti da se Duo papir ( krep + SMS ) koristi prilikom parne sterilizacije.

Budite i vi za korak ispred drugih.

Vaš DND Commerce