You are currently viewing Zašto je perilica instrumenata važna u svakoj centralnoj sterilizaciji?

Zašto je perilica instrumenata važna u svakoj centralnoj sterilizaciji?

  • Post category:Vesti

Perilica instrumenata u sterilizaciji je važna za proces uklanjanja nečistoća sa kontaminiranih instrumenata. Početak celog procesa sterilizacije se odvija u kontaminiranoj zoni, kako sama reč kaže, zona za iskorišćene instrumente. Kako se svi ostaci sa instrumenata ne mogu skinuti samo pranjem pod mlazom vode, potrebno je pre pakovanja oprati ih na temperaturi od 93 °C. Pored pranja ostataka, ovaj proces je važan i radi ubijanja bakterija.

komora periloice

Ono šta je specifično za Steelco perilice je ušteda energije i smanjeno vreme ciklusa. Pored faza pretpranja i pranja, važan je i proces sušenja instrumenata.Kompanija je dizajnirala efikasan sistem za sušenje vrućim vazduhom, koji omogućava potpuno uklanjanje preostale vode.

Nakon završenog celokupnog ciklusa instrumenti su spremni za pakovanje. Proces pakovanja se odvija u čistoj zoni sterilizacije.Dizajn perilica je prilagodjen korišćenju i u kontaminiranoj i u čistoj zoni, tako da se komori pristupiti iz obe prostorije. Na samoj perilici su postavljena vrata i sa jedne i sa druge strane aparata, pa su na taj način oprani instrumenti odmah spremni za pakovanje.

 Za uštedu energije, manje vreme ciklusa i uštedu vašeg vremena, naša preporuka je Steelco washer disinfectors.