rolne za sterilizaciju

Značaj pakovanja

  • Post category:Vesti

Sterilizacija

Odeljenje sterilizacije je jako važan deo celokupnog bolničkog sistema. Kako se stavlja akcenat na sterilizaciju i dezinfekciju, svaki instrument je potrebno da prođe kroz stručne procedure svake sterilizacije, tj. tri zone ( kontaminiranu, čistu i sterilnu ). Da bi se opravdala procedura, potrebno je kopristiti najefektnije proizvode npr. perilice, pakovni materijali, sterilizatori i i posebno određene hemikalije.

Pakovanje po protokolu

Pored adekvatnih aparata i materijala, sterilisan proizvod je glavni cilj. Pored indikatora pare, od velike važnosti su papir ili kese u koje se instrumenti pakuju, kako ne bi došlo do greške.

Kompanija Amcor se pobrinula da svojim celokupnim asortimanom pruži krajnjem korisniku očekivane rezultate. Pored indikatora pare, dizajnirali su revolucionaran proizvod – Bop rolne i kese

Šta su Bop rolne

BOP obezbeđuje korisnicima efikasnu barijeru protiv mikroorganizama, istovremeno garantujući efikasan protok sredstva za sterilizaciju i sistem za razdvajanje koji obezbeđuje aseptične uslove prilikom otvaranja. Kako kompanija Amcor prati potrebe svojih korisnika, da bi olakšala rad prilikom duplog pakovanja, izradila je liniju novih dimenzija kesa i rolni.