You are currently viewing Kontrola infekcije

Kontrola infekcije

  • Post category:Vesti

Antiseptička rešenja

Sa ponosom možemo reći da smo partneri još jedne kompanije čije je sedište u Italiji, a uspešno posluje godinama unazad. Naime, kompanija Nex je osnovana davne 1998 godine. Glavni cilj i misija im je uvođenje dezinfekcije i antiseptičkih rešenja u bolnice. Samim uvođenjem antiseptičkog i dezinfekcionog programa smanjuje se broj infekcija i mortaliteta kod pacijenata.

antiseptička rešenja

Kompanija Nex nalazi dugoročno rešenje za kontrolu infekcije i time olakšava dosadašnju praksu hirurškog pranja ruku i preoperativnu pripremu pacijenata. Svakako imaju bogat i inovativan asortiman proizvoda koji godinama unapređuju i trude se da sačuvaju kvalitet i poverenje.

Jer kvalitet je made in Italy.