You are currently viewing Integrator pare

Integrator pare

  • Post category:Vesti

Kako da znamo da je sterilizacija na pravilan način urađena? Šta nam potvrđuje ispravnost celokupne procedure? Pre sterilizacije u parnim sterilizatorima u čistoj zoni centralne sterilizaci, prilikom samog pakovanja instrumenata, potrebno je koristiti indikator za parnu sterilizaciju STERIGUT® INTEGRATOR (CI-105). Integrator bi trebalo sačuvati kao fizički trajni zapis koji potvrđuje da su dostignuti uslovi za sterilizaciju. Ukoliko je uspešno urađen proces sterilizacije inegrator će se obojiti u središnjem delu, ukoliko je neuspešna, neće promeniti boju.

Kompanija SPS Medical se potrudila da svojim korisnicima olakša rad i pruži sigurnu sterilizaciju

Budite i vi za korak ispred drugih…