You are currently viewing Metodi parne sterilizacije

Metodi parne sterilizacije

  • Post category:Vesti

Sterilizacija na visokim temperaturama je metoda sterilizacije koja se koristi za uništavanje mikroorganizama na površini medicinskih instrumenata ili drugih predmeta koristeći visoke temperature. Ova metoda sterilizacije se često koristi u bolnicama i drugim medicinskim ustanovama za sprečavanje prenošenja infekcija sa jedne osobe na drugu tokom medicinskih procedura.

Istorija sterilizacije na visokim temperaturama seže daleko u prošlost. Jedan od prvih dokumenata o sterilizaciji na visokim temperaturama datira iz 1680. godine, kada je nemački lekar i učenik Johann Jakob Woyke napisao knjigu o prevenciji bolesti u kojoj je opisao kako se medicinski instrumenti trebaju sterilisati kuvanjem u vodi.

U XIX veku, nemački lekar i higijeničar Dr. Ignaz Semmelweis je počeo da promoviše praksu sterilizacije medicinskih instrumenata kuvanjem u vodi kako bi sprečio prenošenje infekcija u bolnicama. Njegove tehnike su doprinele razvoju moderne medicinske prakse i sprečile širenje infekcija u zdravstvenim ustanovama.

Danas, sterilizacija na visokim temperaturama se obično vrši pomoću parnog sterilizatora, aparata koji koristi visok pritisak i visoku temperaturu da bi uništio sve mikroorganizme na površini instrumenata. Parna sterilizacija je efikasna i brza metoda sterilizacije koja se koristi u mnogim bolnicama i medicinskim ustanovama širom sveta.

Jedna od svetski priznatih kompanija – Steelco by miele group, je svojim dostignućem u svetu sterilizacije, omogućila korisnicima olakšan I bezbedan metod parne sterilizacije.

Budite I vi za korak ispred drugih